Data

Czerwiec 2017

Lokalizacja

WSE Kraków

Pozostało miejsc

100

Mówcy

10 ekspertów

O reforum.com.pl Zapowiedź i poprzednie edycje

Zapraszamy na konferencję „reforum.com.pl: Towards Norway-Central Europe Energy Cooperation” w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera, ul. Westerplatte 11, 30-001 Krakowie w grudniu 2017 roku. 

Zrzut ekranu 2017-03-25 o 11.42.24

registing

Projekt reforum.com.pl to międzynarodowa konferencja, która będzie miała miejsce w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie w grudniu 2017 r. Konferencja jest częścią projektu ReNorge fundacji Pantarey, której celem jest zbliżenie środowisk z Norwegii, Polski, Czech i Węgier zainteresowanych współpracą energetyczną Norwegii i Europy Środkowej.

ReNorge

Konferencja otwiera rok działań fundacji, w którym planowane są seminaria branżowe (Oslo) i misje gospodarcze (Oslo, Trondheim) w Norwegii dla polskich firm i instytucji zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów osobistych z menedżerami w instytucjach i firmach w Norwegii.

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Poprzednia edycja miała miejsce 5 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Tematem konferencji w Krakowie jest współpraca energetyczna państw Europy Środkowej z Norwegią ze szczególnym uwzględnieniem współpracy energetyki gazowej Norwegii i Polski. Konferencja organizowana jest w związku z planami stworzenia tzw. Korytarza Norweskiego, który zdywersyfikowałby kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski, a także do pozostałych państw Europy Centralnej, w dużym stopniu wpływając na bezpieczeństwo energetyczne regionu.

FSRU

Tematem konferencji będzie jednocześnie omówienie narodowych perspektyw na temat stworzenia rynku gazu transportowanego przez Baltic Pipe z Norwegii, LNG przez gazoport w Świnoujściu czy FSRU (Floating Storage Regasification Unit). Będziemy także mówić o problemach technologicznych transportu i magazynowania gazu, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i polityk energetycznych  potencjalnie zainteresowanych projektem państw oraz możliwości współpracy między poszczególnymi firmami. 

Baltic-Pipe

reforum.com.pl jest forum wymiany opinii na temat współpracą energetycznej na poziomie ekspertów z Polski, Czech, Węgier, Norwegii oraz przedstawicieli firm zainteresowanych rozwojem rynku gazowym (w tym LNG) w Europie Centralnej. W konferencji będą uczestniczyć eksperci z Norwegii, Polski, Czech i Węgier, którzy zaprezentują punkty widzenia każdego z tych krajów na poruszane zagadnienie na poziomie polityk państwowych, potrzeb i interesów poszczególnych krajów, możliwości i wyzwań biznesowych oraz rozwiązań technicznych w zakresie transportu i magazynowania gazu.

Po konferencji przewidywane są dodatkowe rewizyty studyjne dla zainteresowanych w Czechach, na Węgrzech i w Norwegii oraz aktywizowanie partnerów zagranicznych do organizowania wydarzeń promujących współpracę w tym zakresie we własnych krajach.

MR2

Wydarzenia Pantarey to połączenie bezpośrednich kontaktów z wiedzą merytoryczną budującą współpracę między Polską a społecznością międzynarodową – Maja Ruben, Prezes Pantarey

Głównym językiem konferencji jest język angielski. Organizator przygotuje publikację konferencyjną w języku angielskim, podsumowującą wyniki obrad, kolportowaną następnie przez partnerów organizatora we wszystkich krajach objętych projektem. Wydarzenie będzie wzmocnione przez udział środowisk opiniotwórczych w tym branżowych mediów krajowych jak portale wysokienapiecie.pl i cire.pl oraz mediów regionalnych jak Dziennik Polski i TVP Kraków.

Wydarzenie będzie transmitowane online w w internecie a nagranie z konferencji będzie dystrybuowane przez partnerów zagranicznych fundacji. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości, jak i stworzenie sieci kontaktów osobistych między menadżerami zajmującymi się projektami energetycznymi, ekspertami, środowiskami akademickimi, mediami. Projekt ma rozpocząć wymianę, misje studyjne w danych krajach, spotkania, ekspertyzy, nowe kierunki badań i współpracy w zakresie współpracy gazowej.

Konferencja jest kolejnym wydarzeniem fundacji Pantarey promującej współpracę polsko-norweską w Polsce i Norwegii w ramach projektu ReNorge

Więcej o projekcie ReNorge mówi wiceprezes Pantarey Michał Specjalski prezentujący główne pola aktywności fundacji na kierunku norweskim.

reforum.com.pl to cykliczna formuła spotkań  przeznaczona rozwojowi współpracy instytucji publicznych, firm oraz organizacji pozarządowych w Polsce i Norwegii w ramach kluczowych projektów związanych z energetyką, technologiami i bezpieczeństwem. Dotychczas w ramach reforum.com.pl zorganizowaliśmy seminarium budowlane Pantarey Bygg i Oslo 24 lutego 2016 r., eksperckie dotyczące energetyki odnawialnej i FMCG reforum.com.pl w Warszawie 20 czerwca 2016 roku.

Więcej o seminarium w Oslo: http://pantarey.org/?p=369

Więcej o seminarium w Warszawie: http://pantarey.org/?p=763

Ostatnim wydarzeniem w ramach cyklu w 2016 roku była konferencja 5 grudnia na Uniwersytecie Gdańskim  „reforum.com.pl – Współpraca polsko-norweska: energetyka, technologie morskie i bezpieczeństwo”. Całodniowe obrady miały miejsce w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem konferencji było Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich „Sensu Stricto”. Wydarzenie wsparły także portal Geopoliti.org, PortalMorski.pl oraz Oficynamorska.pl.


Więcej o konferencji w Gdańsku: http://pantarey.org/?p=970

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 10 maja do Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, ul. Westerplatte 11. 

REJESTRACJA NA STRONIE

Zapraszamy do rejestracji wszystkie osoby związane ze współpracą z Norwegią lub piszące o współpracy z Norwegią szczególnie w dziedzinach gazu, infrastruktury krytycznej, energetyki i bezpieczeństwa a także firmy zainteresowane pozyskaniem gazu LNG do produkcji w swoich zakładach w Polsce.

Harmonogram konferencji

reforum.com.pl: Towards Norway-Central Europe Energy Cooperation

Transmisja na żywo w internecie

10:00 Otwarcie konferencji

10:00 Konferencję otworzy wystąpienie dr Katarzyny Kosior – Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Polska

MS

10:15 Prezentacja fundacji Pantarey i projektu reforum.com.pl: Towards Norway-Central Europe Energy Cooperation Michał Specjalski, Wiceprezes, Doradca ds. zagranicznych, Pantarey Fundacja, Polska

10:30 Sesja prezentacji energetyki Norwegii z Europą Centralną

10:30-10:45 Prezentacja gościa honorowego z Norwegii

Przewidziane wystąpienie honorowego gościa z Norwegii

10:45-11:00 Prezentacja gościa honorowego z Polski

Przewidziane wystąpienie honorowego gościa z Polski

Johnny Aak

11:00-11:45 Infrastruktura energetyczna i współpraca Norwegii z krajami Europy Centralnej – Johnny Aak, ReNorge, Norwegia

11:45-12:30 Panel dyskusyjny+pytania z sali:

Johnny Aak (ReNorge, Norwegia), Paweł Musiałek (Klub Jagielloński, Polska), Michal Vit (Instytut Europeum, Czechy), Vágvölgyi Szabolcs (Fundacja Századvég, Węgry) moderacja: Marcin Furdyna, Michał Specjalski (Pantarey Fundacja, Polska)

Zrzut ekranu 2017-03-25 o 11.31.17

12:30-13:15 Przerwa na katering Czas na wywiady w mediach TVP Kraków
Dziennik Polski, Centrum Informacji o Rynku Energii Wysokie Napięcie

13:15 Narodowe prezentacje energetyki w Europie Środkowej

Zrzut ekranu 2017-03-25 o 11.28.57
13:15 Rola połączenia gazowego z Norwegią dla państw Grupy wyszehradzkiej -Paweł Musiałek (Klub Jagielloński, Polska)

michal vit

13:45 ​V4 i LNG: rynkowa a polityczna współpraca- Michal Vit (Instytut Europeum, Czechy)

Vagvolgvij

14:15 Magazynowania gazu i możliwości małej skali LNG w regionie – Vágvölgyi Szabolcs (Fundacja Századvég, Węgry)

14:45-15:30 Panel dyskusyjny+pytania z sali: Paweł Musiałek (Klub Jagielloński, Polska), Vágvölgyi Szabolcs (Fundacja Századvég, Węgry), Michal Vit (Instytut Europeum, Czechy), Johnny Aak (ReNorge Norwegia) moderacja: Michał Specjalski, Marcin Furdyna (Pantarey Fundacja)

Przerwa 15:30-15:45 Poczęstunek

15:45 Aspekty technologiczne bezpieczeństwa transportu i magazynowania gazu z Norwegii do Europy Centralnej

Justyna_Dajnowska

15:45-16:00 „Bezzałogowe statki powietrzne a bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej” – Justyna Zdanowska (Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa, Polska, Polska)

16:15-16:30 Prezentacja firmy.

16:30-16:45 Prezentacja firmy.

16:45-17:00 Prezentacja firmy.

17:00-17:30 Panel dyskusyjny+pytania z sali: Przedstawiciele firm. moderacja: Michał Specjalski, Marcin Furdyna (Pantarey Fundacja, Polska)

17:30-18:30 Zakończenie konferencji

Bufet, networking, czas dla mediów, możliwe dodatkowej wydarzenie artystyczne.

registing

Partnerzy konferencji / dołącz do konferencji

Zostań partnerem

Zarejestruj się

registing

Lokalizacja WYDARZENIA

WSE Kraków
Wyższa Szkoła Europejska
ul. Westerplatte 11
30-001 KRAKÓW

Lokalizacja

Kontakt / napisz do nas

Translate »